زحل از نمای نزدیک

تصویر و حق کپی : جواد تسوجی

زحل بی شک سیاره‌ای دیدنی از نظر رصدگران و علاقه‎‎‌مندان به آسمان شب و سیاره‌ها است. این سیاره با به نمایش گذاشتن حلقه‌های خود و قمر تایتان، چشم هر نظاره کننده را به خود خیره می‌کند. این روزها فرصت مناسبی است تا شما نیز با ابزارهای رصدی نگاهی دقیق به این سیاره بیندازید. زحل ششمین سیاره‌ی منظومه خورشیدی است و در بین سیاره‌های گازی قرار دارد. اولین بار گالیله توسط ابزار رصدی کوچک خود به این سیاره نگریست و در دو خط کوچک را دید که از اطراف آن بیرون آمده. سال ۱۹۶۷ میلادی بود که کاسینی با دقت بیشتر و ابزار دقیقتری به زحل نگاه کرد و توانست شکافی در بین حلقه‌ی زحل ببیند. بعدها نام این شکاف را کاسینی گذاشتند. شما نیز سعی خود را برای دیدن این شکاف به کار گیرید!

تصویر آینده : مرد عکاس