مسیه ۸۱

عکاس : خسرو جعفری زاده

یکی از درخشان ترین کهکشان ها در آسمان ِ سیاره زمین مسیه ۸۱ بزرگ و زیبا می باشد که هم اندازه با کهکشان راه شیری است. این کهکشان مارپیچی بزرگ که M81 نیز نامیده می شود در سمت صورت فلکی شمالی دب اکبر قرار دارد.

مسیه ۸۱ یا NGC 3031 یک کهکشانپ مارپیچی در فاصله ۱۲ میلیون سال نوری از ما است . ام ۸۱ به خاطر مکان جاگیریش در آسمان و هسته ی فعالی که دارد، سوژه ای جذاب برای ستارهشناسان است.قدر پایین این کهکشان و گستره ی آن در آسمان شب، ام ۸۱ را به یکی از اعضای محبوب فهرست مسیه برای آماتور ها هم تبدیل می کند.این جرم از قدر ۸ می‌باشد. M81 را می‌توان در آسمانی تاریک حتی با دوربین دوچشمی هم مشاهده کرد؛ رنگ آن شیری-سفید و گستردگی ظاهری اش به اندازه نصف قرص ماه کامل است.

در حدود نیم درجه ای شمال این کهکشان، کهکشان واضح دیگری به نام M82 قرار گرفته است؛ M81 را همراه با M82 کهکشان های بده می نامند.

Used equipment:
Telescope : Sky-Watcher 8″ (BK200P)
Mount : EQ6Pro
Camera : 40D
AutoGuider: Scope8×۵۰ + ASI120MMS

Data:
RGB Frames : 15x300s ( 1h:15m Expose )
Flat Frames : 29
Dark Frames : 11x300s
Bias Frames: 200
DeepSkyStacker + Photoshop