Sun Dog

عکاس: نیما اسدزاده

پدیده‌ی “خورشید کاذب” یا همان Sun Dog به (نام‌های دیگر: خورشید مجازی، عکس خورشید، پیراخورشید, رؤیاشید) یک پدیده جوی است که باعث می‌شود در آسمان در دو سوی خورشید نقاطی روشن از نور دیده شود. این نقاط اغلب به صورت حلقه و هاله نور دیده می‌شوند.

پدیده پیراخورشید زمانی رخ می‌دهد که خورشید نزدیک به افق ایستاده باشد و نور آن از ابرهای پراکنده سیروس گذشته و به ما برسد و بلورهای یخ هوا نور آن را بشکنند . جهت قرارگیری این بلورها در ایجاد این پدیده اهمیت دارد و این کریستال‌ها که استوانه‌هایی شش‌ضلعی هستند باید برای شکستن نور خورشید در حالتی عمودی بایستند .پدیده خورشید کاذب ممکن است در همه نقاط جهان و در همه فصول رخ دهد.

این پدیده در تهران به تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۷ اتفاق افتاده است.

اطلاعات عکس:

عکس پانورامای ۲۶ عکس افقی است روی فوکال ۱۸ میلی‌متر
دوربین: نیکون دی ۷۲۰۰
لنز: نیکون ۱۸۰-۱۴۰ میلی‌متر
ایزو ۱۰۰-سرعت شاتر ۱/۳۲۰ام ثانیه-دیافراگم f/16