مرد عکاس

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

تصاویر آسمان شب گاهی باعث شگفتی و حیرت بسیاری از بینندگان می‌شود. تصویر انتخابی امروز نمایی از مرد عکاس را در حال به تصویر کشیدن زیبایی‌های آسمان را به نمایش می‌گذارد. تصویری که توسط دوربین اصلاح شده ( Modified ) از راه شیری گرفته شده. دوربین‌های اصلاح شده طول موج هیدرژن آلفایی که در دوربین‌های معمولی ثبت نمی‌شود را به دام می ا‌ندازد. اگر کمی در تصویر بالا دقت کنید، قرمزی دو سحابی جبار و روزت به وضوح قابل دیدن است و این برتری دوربین‌های اصلاح شده را به دوربین‌های معمولی نشان می‌دهد.

تصویر آینده : روز جهانی ستاره‌شناسی