روز جهانی ستاره شناسی

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

ماه، هفته و روز جهانی ستاره‌شناسی همگی در جهت ترویج ستاره‌شناسی در بین مردم هستند. اما در این بین روز جهانی ستاره‌شناسی فرصت مناسبی است تا همه‌ی گروه‌های ستاره‌شناسی ایرانی در کنار یکدیگر مردم را با دانش ستاره‌شناسی آشنا سازند. اولین بار سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ در ایران این حرکت آغاز شد و شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، شیراز این روز را گرامی داتشند. اما امروز پس از ۹ سال تمامی شهرهای بزرگ و علاقه‌مند ایران روز جهانی ستاره شناسی را برای عمومی مردم برگزار می‌کنند. روز جهانی ستاره شناسی امسال ۳ اردیبهشت بود که برخی از شهرهای ایران وضعت مناسبی برای رصد و حتی برگزاری از نظر آب و هوا نداشت. تهران آسمانی بارانی، اهواز آسمانی خاک و بارانی، زاهدان ابری و کمی بارانی و بسیاری از نقاط دیگر ایران نیز به این صورت بود.

تصویر آینده : رصدگران