روز ستاره شناسی بارانی

تصویر و حق کپی : انجمن ستاره‌شناسی ثاقب

روز جهانی ستاره شناسی امسال در بسیاری از شهرهای ایران به همراه بارش باران بود. انجمن ستاره‌شناسی ثاقب به عنوان یکی از متولیان برگزاری این روز برنامه‌های مختلفی را در نظر داشتند که به دلیل بارش شدید باران برگزار نشد. اما این انجمن نخستین انجمن ستاره شناسی در شهر رشت و استان گیلان است که از سال ۱۳۷۹ کار خود را آغاز کرد. انجمن ثاقب را می توان یکی از انجمنهای فعال در استان گیلان دانست که امروزه تحت نظارت شهرداری این شهر فعالیت می کند. تصویر امروز نمایی از یک روز نجومی بارانی در شهر رشت است که بهانه‌ای برای معرفی انجمن ستاره شناسی ثاقب شد.

تصویر آینده : هلال ماه و سیاره زهره بر بالای پل سفید