دور قطبی، بر بالای درختان سرسبز تفتان

تصویر و حق کپی : آرمان گلستانه

نمایی دور قطبی بر بالای درختان سرسبز در منطقه‌ی کوه تفتان واقع در سیستان و بلوچستان را شاهد هستیم. این کوه از هر لحاظ دارای شگفتیهای بسیاری است. در منطقه‌ی دشت تفتان به ناگاه کوهی با ارتفاع ۲۰۰۰ متر سربر آورده و به همین دلیل جذابیت خاصی دارد. اطراف این کوه بسیار بزرگ منطقه‌های سرسبز و درختان بسیاری وجود دارد که هر کدام از انها می‌تواند سوژه‌ی مناسبی برای عکاسی در شب باشد.

تصویر آینده : تنور نان در زیر رد ستاره‌ها