تنور نان در زیر رد ستاره‌ها

تصویر و حق کپی : مجتبی مقدسی

شب گرمی از اردیبهشت ماه در روستای کرباسک زابل عکاس آسمان شب سیستان و بلوجستان میهمان خانواده‌ای خونگرم بودند. در خانه‌ی آنها تنوری قدیمی وجود داشت که سوژه‌ی عکاسی او شد. تلفیقی از دست ساخته‌ی بشری برای بقا و رد ستاره‌ها بر فراز آن که از نظر هنری بسیار دیدنی است.

تصویر آینده : شب پرستاره در کاروانسرا