تلسکوپها، آماده‌ی رصد آسمان

تصویر و حق کپی : حسین نوشیر

تصویری از لحظاتی قبل از شروع رقابتی بسیار نفس گیر بین رصدگران آسمان شب. رقابتی که در آن ابزارهای رصدی، چشم تیزبین رصدگران، مهارت در یافتن اجرام رصدی، نقشه خوانی و سرع عمل رمز موفقیت آن است. رقابتی به نام ماراتن مسیه ایران که همه ساله در یکی از مناطق ایران برگزار می شود.

تصویر آینده : مقارنه در کنار برج میلاد