مریخ و زحل در یک تصویر

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

آسمان کویر همیشه رصدگران و عکاسان آسمان شب را به سوی خود جذب می کند. اما در این بین کویر مرنجاب همیشه بسیار جالب توجه بوده است. این بار آسمان مرمجاب میزبان دو سیاره مریخ و زحل و خوشه کروی M44 ( خوشه کندوی عسل ) است. سیاره مریخ که به سیاره سرخ معروف است در زمانی که به نزدکترین فاصله از زمین می رسد، توسط ابزار رصدی مناسب می توانید کوه ها و درهای ان را مشاهده کنید. اما سیاره زحل همیشه توسط ابزار رصدی دیدنی و جذاب است. حلقه‌های ان و گاهی اوقات در بزرگنمایی بالا ابرهای آن نیز قابل دیدن است.

تصویر آینده : مقارنه مریخ و قلب شیر