مقارنه مریخ و قلب شیر

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی

شامگاه آخرین روزهای خردادماه ۱۳۸۹ سیاره مریخ و ستاره‌ی قلب شیر در کنار یکدیگر قرار گرفتند. به این رویداد مقارنه می گویند که هر از چندگاهی در آسمان روی میدهد. اما این مقارنه از یک جنبه بسیار دیدنی و زیبا بود. این دو به مانند دو ستاره‌ قرمز و آبی در کنار یکدیگر بودند و منطره‌ای جالب را پدید آورده بودند.

تصویر آینده : غروب در کویر