عبور سیارک از پیش روی ستاره!!

تهیه تصویر : مهدی زمانی
متن از : خسرو جعفری زاده

دو هفته‌ی قبل آسمان جنوب ایران شاهد عبور سیارکی بسیار کوچک به نام امپلا با قطری برابر با ۵۷ کیلومتر از پیش روی ستاره‌ای با قدر ۸ می گذشت. اما موضوع این است که با اطلاع رسانی و آگاه بودن برخی گروه‌ها در این مکان، آیا آنها به رصد آن پرداختند؟ آیا بسیاری از ستاره‌شناسان آماتور و آکادمیک ایران که در زمینه‌‎ی کار خود حرفه‌های برای زدن دارند به دیدن آن شتافتند؟ جواب این سوال ها منفی است. این نشان از کم کاری و ناآگاهی ستاره شناسان ایرانی دارد و در آینده این موضوع برای ما بسیار سنگین تمام خواهد شد. به طور نمونه می گوییم : در کشور آمریکا تعدادی از ستاره شناسان برای اینکه رویدادی ساده را مشاهده کنند، صدها کیلومتر را طی می کنند تا به مکان مورد نظر برسد. امیدواریم در آینده ستاره شناسان ایرانی برای رصد یک رویداد خاص تلاش بیشتری کنند. مقاله‌ای را در این رابطه با کلیک در اینجا بخوانید.

تصویر آینده : عطارد در کنار خورشید