عطارد در کنار خورشید

تهیه تصویر و ویرایش : خسرو جعفری زاده

کاوشگر سوهو بار دیگر از مقارنه‌ی خورشید با یکی دیگر از اجرام آسمانی تصویری را به زمین فرستاده است. این بار مقارنه بین اولین سیاره منظومه شمسی، عطارد ( تیر ) و خورشید بود. سیاره‌ای که به دلیل نزدیک بودن به خورشید ( فاصله ۴۶ الی ۶۹ میلیون کیلومتر ) بسیار داغ است. عطارد هر ۸۷ روز یک بار به دور خورشید و هر ۱۱۵ روز یک بار به دور خودش در گردش است. ستاره‌ی خورشید تأثیر بسیار بر این سیاره گذاشته است. جو آن بسیار رقیق است به طوری که می توان گفت جو ندارد و دمای سطح آن در زمانی که به سوی خورشید است حدود ۴۲۷ درجه سانتی گراد و در مکان تاریک سطح سیاره دما حدود ۱۷۳ درجه سانتی گراد است. بنابراین از فکر سفر به این سیاره حتی در ذهن جداً خوداری کنید!

تصویر آینده : ماه شب نهم