نگاهی به سوی کژدم

تصویر و حق کپی : امیر نصیری
همواره دغدغه ی یافتن افقی نسبتا باز و عاری از هرگونه آلودگی نوری همراه همیشگی رصدگران و عکاسان زیبایی های آسمان شب بوده و خواهد بود چنانکه در این تصویر نیز می بینیم عکاس توانسته ای منظره ای با شکوه را با چهارچوبی معمولی که نشان دهنده ی فرهنگ و تاریخ پر افتخار ایران است را خلق کند.شناسایی اماکن باستانی و تاریخی و ترکیب آنها با سوژه های زیبای آسمانی می تواند بر گیرایی یک اثر هنری همانند عکس تاثیر بسزایی داشته باشد که امروزه اکثر عکاسان آسمان شب نسبت به این موضوع آگاهی دارند.همانطور که مشخص است قسمتی نیمه روشن از نوار نسبتا ضخیم کهکشان راه شیری در سمت چپ تصویر خود نمایی می کند که با وجود نورهای مزاحم نزدیکی افق نیز به راحتی قابل رویت است.
نویسنده : بهنام کاتبی
تصویر آینده : رصد خورشید