بوته های کویری

تصویر و حق کپی : آریانا آهنگری

باز هم افقی باز و نهایتا ذوق و سلیقه ی عکاس دست به دست هم داده تا منجر به خلق یک صحنه ی به یاد ماندنی شود. مناطق کویری ایران با پوشش خاص خود والبته خطراتی که رصگران و عکاسان آسمان شب را تهدید می کند یکی از گزینه های ثابت و همیشگی برای لذت بردن از این طبیعت می باشند. پیشنهادی که می تواند برای علاقه مندان مفید واقع شود این است که ضمن رصد و ثبت موقعیت اجرام یا تصویر برداری از آنها اطلاعاتی نیز راجع به موقعیت مکانی منطقه کسب کرده و این داده ها را دسته بندی نموده تا برای برنامه های بعدی خود لیست قبل قبولی از مناطق و مکان های مناسب در اختیار داشته و با توجه به شرایط و نیاز خود بهترین منطقه را از نظر فاصله ی زمانی، امکانات جانبی، امنیت و حتی پوشش گیاهی مناسب انتخاب کنند. این کار مسلما درصرفه جویی درزمان تاثیر مثبتی خواهد داشت و رصدگران با خاطری آسوده تر می توانند به هدف اصلی خود بپردازند.
متن از : بهنام کاتبی
تصویر آینده : طلوع ماه و سیاره زهره