راه شیری بر بلندای لرستان

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

استان لرستان در میان استان خوزستان و مرکزی جای دارد و دارای ارتفاعات بسیار زیادی است. این استان در مرکز رشته کوه زاگرس واقع است و قله‌های مختلفی به نام چهل نابالغان، گرین، کوه میش پرور، کوه رباط، کوه باباهر، کوه سر سبز، قالی کوه و … دارد. طبیعت رشته کوهی به نام اشتران کوه که برای کوهنواردان نامی آشنا است، این بار سوژه عکاسی آسمان شب شده است. راه شیری، کمپ کوهنوردی در ایستگاه اول مکانی دیدنی برای هر رصدگر آسمان شب است. آسمانی شفاف و تاریک و هوایی خنک، فضایی دلنشین را برای عکاسی و رصد آسمان شب پدید می آورد. اما کمی در تصویر دقت کنید، درست در مرکز تصویر و مکانی که دو کوه به یکدیگر رسیده اند، خوشه‌ای متراکم از ستاره‌ها را خواهید دید. به این خوشه M7 می گویند که با چشم غیر مسلح نیز دیده می شود. بالاتر از آن مرکز کهکشان راه شیری به همراه سحابی مرداب به آسانی قابل دیدن هستند. پس به بهانه‌ی کوهنوردی هم که شده سری به این مکان بزنید.

تصویر آینده : سحابی مرداب