سحابی سه تکه

تصویر و حق کپی : اسدالله قمری نژاد
سحابی‌ سه تکه ( M20 ) سوژه‌ی زیبایی از اجرام اعماق آسمان در صورتفلکی قوس است. این سحابی مملو از گاز هیدروژن و غبار است و دیده شدن آن به دلیل یونیزه شدن گازها بر اثر تابش ستاره‌های نزدیک به سحابی است. جالب است بدانید که مرکز کهکشان راه شیری در صورت فلکی قوس قرار دارد و در این محدوده خوشه‌ها و سحابی‌های زیادی جای دارد.
تصویر آینده : یادبود ابوریحان بیرونی