آلودگی نوری تا به کجا؟

تصویر و حق کپی : عطا مقتدری

یکی از داغترین بحث‌های امروزه در ستاره شناسی، آلودگی نوری و مقابله با آن است. بر اساس تحقیقات انجام شده در طی ۱۰ الی ۲۰ سال آینده آلودگی نوری به حدی خواهد رسید، که جایی برای دیدن آسمان شب باقی نخواهد ماند. نمود بارز این موضوع رشد بی رویه‌ی استفاده از چراغ‌های نور زرد با پابه‌های بلند است. این روزها اگر سری به منطقه کویر مرکزی ایران بزنید، از فاصله‌ی ۳۲۰ کیلومتری نور شهر تهران، ۲۱۰ کیلومتری نور شهر قم و نور شهر کاشان و اصفهان را به آسانی خواهید دید، که در حد بسیار خطرناکی است. این موضوع از سوی مسئولان شهرداری شهرهای بزرگ نادیده گرفته شده و باید منتظر عواقب بسیار ناگواری برای زندگی خودمان و جانوان باشیم. تصویر بالا نمایی پانوراما ( دور تا دور ) از ترکیب ۴۰ عکس است که از آلودگی نوری شهر اصفهان گرفته شده. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.darksky.ir مراجعه کنید.

تصویر آینده : رود سفید آسمانی