گذر زمان

تصویر و حق کپی : محمدامین صاحب پور

دماوند ( کوه همیشه پایدار) قرن‌ها است که زمان را حس میکند. این قله‌ی سر به فلک کشیده هر شب شاهد طلوع و غروب ستاره‌ها است و با چرخش آنها آشنا است. این بار تصویر انتخابی نمایی از گردش ستاره‎‌ها بر بالای قله دماوند است. تصویری که استقامت و گذر زمان برای دماند به راحتی مشهود است.

تصویر آینده : طلوع ماه کامل