زمین تشنه

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

بازهم تصویری دور قطبی، ولی این بار نزدیکی کوهستانهای شهر قاین در استان خراسان جنوبی میزان رد ستاره‌ها شده است. مکانی که زمانی پز از آب بوده ولی امروزه به دلیل خشکسالی اثری از آن نیست. دور قطبی‌ها به دلیل نمایی که به صورت دایره‌های تو در تو دارند مورد توجه بسیاری از علاقه‌مندان است. اما بسیاری فکر می کنند که این تصاویر توسط نرم افزار تهیه شده و برایشان تعجب برانگیز است. اینگونه تصاویر از تعداد زیادی عکس که به صورت پشت سرهم و با نمایی از زمین ( landscape ) گرفته شده و بر روی یکدیگر قرار داده شده است.

تصویر آینده : شب رصدی در گنبد کاووس