مقارنه در کنار کلاه فرنگی

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

نام کلاه فرنگی را در برخی از شهرهای ایران شنیده اید. اما این کلاه فرنگی با آنها تفاوت دارد و به جای بنای خانگی، برج است. در امتداد بخش غربی بند میزان ، برجی تحت عنوان عمارت کلاه فرنگی بر فراز تپه ای مشرف به بند قرار دارد که دارای پلان هشت ضلعی است . به گفته تعدادی از مورخین بعنوان یک برج دیده بانی برای نظارت بر کار ساخت بند احداث شده است . برخی نیز معتقدند شاخصی جهت اندازه گیری آب رودخانه و برخی دیگر آن را برج یادبود دانسته اند، همچنین می توان گفت با توجه به اشرافی که قلعه سلاسل بر آن داشته است احتمالاً میل راهنمایی بوده که ارتباط تنگاتنگی با قلعه نیز داشته است. تصویر امروز نمایی از مقارنه ماه و سیاره زهره در کنار این برج است.

تصویر آینده : خورشید تاریک