خورشید تاریک

تصویر و حق کپی : محمد رحیمی

۱۱ سال پیش آسمان ایران ( در روز ) برای مدت کوتاهی در حدود ۲ دقیقه تاریک شد تا آخرین خورشیدگرفتگی قرن نوزدهم را رقم بزند. در آن سالها اوج فعالیت جامعه ستاره شناسی آماتوری ( علاقه مندان ستاره شناسی ) و آکادمیک ایران بود و بسیاری از گروه‌ها، انجمنها و افراد برای دیدن خورشید گرفتگی برنامه ریزی کرده بودند. گروه‌هایی در پاوه، نهاوند، اصفهان، بروجرد، دریاچه گهر، ایرانشهر، استان یزد و … مستقر شدند تا خورشید گرفتگی را رصد و عکاسی کنند. تصویر امروز نمایی از خورشید گرفتگی ۲۰ مرداد ۱۳۷۸ است که توسط تلسکوپ ۱۲ اینچی و در منطقه چادگان – اصفهان تهیه شده.

تصویر آینده : شهابهای برساووشی