ریزش شهاب برساووشی

تصویر و حق کپی : آریانا آهنگری

دو شب پیش آسمان شب میزبان شهابهای پورنور متعددی بود. شهابهایی که پدید آونده‌ی بارش شهابی برساووشی هستند و در روزهای ۲۱ و ۲۲ مردادماه به بیشترین تعداد می رسند. اما بارش شهابی امسال به دلیل نبود ماه در آسمان، فرصت بسیار خوبی را برای تحقیق و عکاسی از شهابها پدید آورد. گروهی در استان آذربایجان غربی به بررسی تعداد شهابها پرداختند. این گروه در دو بخش با فاصله‌ی ۱۲۰ کیلومتری از یکدیگر قرار داشند و شهابها را به صورت مداوم بررسی می کردند تا به روش اختلاف منظر مقادیر رصدی را بدست آروند. عکاسان آسمان شب نیز در بسیاری از مناطق ایران به عکاسی از آسمان پرداختند و توانستد تعدادی از این شهابها را به دام بیندازند. تصویر امروز نمایی از بارش شهابی برساوشی در استان سیستان و بلوچستان منطقه تفتان است.

تصویر آینده : رقابت رصدی در زیر بارش ستاره‌ها