آذرگوی برساووشی

تصویر و حق کپی : محمد صابری

شب بارش شهابی برساووشی برای بسیاری از رصدگران، رویدادهای جالبی پیش آمد. در این بین شهابی بسیار پرنور که به آن آذرگوی می گویند، از قدر ۱۸- یا ۲۰- در آسمان مرکزی ایران دیده شد. این آذرگوی در ساعت ۱ و ۲۸ دقیقه بامداد روز ۲۲ مرداد در مرنجاب، آباده، زاهدان، تفتان، یزد و برخی دیگر از شهرهای مرکزی ایران توسط رصدگران به ثبت رسید. تصویری که مشاهده می‌کنید را یکی از اعضای انجمن به صورت اتفاقی و در حال امتحان کردن دوربین خود گرفته و آذرگوی را به ثبت رسانده.

تصویر آینده : حلقه ماه