ماه و مشتری

تصویر و حق کپی : مجتبی مقدسی

دو روز قبل بسیاری از ایرانیان به دنبال دیدن دو ماه در آسمان بودند! رویدادی که حتی با عقل و منطق هر انسان آگاهی جور در نمی آید. ایمیل و پیامک‌های مختلفی رد و بدل شد که باعث حیرت همگان شد. اما در این شب به یاد ماندنی ماه در کنار سیاره مشتری جای داشت و طلوعی زیبا را برای علاقه مندان رقم زند. البته این مقارنه ساده نیز گریبان بسیاری را گرفت و در کمال شگفتی آن را تکه‌ای از ماه می پنداشتند! به امید روزی که این گونه شایعات در بین مردم از بین برود.

تصویر آینده : خط‌های آسمانی