M101 از نمایی نزدیک

تصویر و حق کپی : علیرضا ساکی

کهکشان M101 یا NGC 5457 در ۲ فروردین ۱۱۶۰ ( هجری خورشیدی ) توسط Pierre Méchain کشف و در سال ۱۸۵۱ شارل مسیه آن را در فهرست خود جای داد. دیدن این کهکشان از درون تلسکوپ ۴ اینچی به آسانی میسر است، اما دیدین آن در تلسکوپهای بزرگتر جلوه دیگری دارد. بازوهای این کهکشان به دلیل فاصله‌ای که از یکدیگر دارند به آسانی قابل تشخیص است. تصویر امروز نمایی از این کهکشان از درون تلسکوگ ۱۱۰ میلیمتری آپوکروماتیک و توسط دوربین Canon 40D گرفته شده است

تصویر آینده : ستاره سهیل