دو شهاب پیاپی بر بالای آلودگی نوری

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

استان خوزستان مکان‌های دیدنی بسیاری برای عکاسی از آسمان شب دارد. اما در این بین برخی دست ساخته‌های بشری آسمان و طبیعت زیبا را از بین می برد. یکی از آنها چاه‌های نفت استان خوزستان است که مخرب محیط زیست و آسمان است. تصویر امروز نمایی از آسمان دریاچه‌ی سد دز در منطقه اندیمشک است که به نظ می رسد خورشیدی در حال غروب در آن است. اما اینگونه نیست. این نور بسیار زیاد، چاه نفتی در فاصاه ۲۵ کیلومتری از محل عکاسی است که آسمان را اینگونه قرمز کرده است.

تصویر آینده : هفته جهانی فضا