تیمره، نمایی از گذشتگان

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

سنگ نگاره ها یا هنرهای صخره ای، کهن ترین آثار تاریخی و هنری بجامانده از بشرند که طریق آنها می توانیم گذشته ی پر رمز و راز مردمان کهن هر دیار را رصد کنیم .آنها پنجره هایی روبه گذشته های دور می باشند که از منظرگاه آنها می توانیم تاریخ خط، هنر، زبان، محیط اقلیمی، اسطوره ها، فرهنگ و از همه مهمتر نوع اندیشه های آنها را مطالعه نماییم. شهر خمین در ۵۰ درجه و ۵ دقیقه طول شرقی و ۳۳ درجه و ۴۳ دقیقه عرض شمالی و ارتفاع ۱۸۱۵ متری از سطح دریا وکل مساحت ۲۲۶۷کیلومتر مربع در استان مرکزی واقع است که کنده کاری های زیادی مربوط به دوره های مختلف تاریخی را درخود دارد. متاسفانه تعداد زیادی ازآنها به وسیله عوامل انسانی و طبیعی از بین رفته است. نکته جالب توجه اینکه تعدادی از سنگ نگاره های باقی مانده در تعدادی از محوطه ها، از کنار جاده آسفالت به راحتی قابل مشاهده می باشند و نیازی به صخره نوردی ندارد و جالب تر اینکه تاکنون میلیون ها نفرحتی جاده سازان از کنار آنها عبور کرده و به آنها توجه نکرده اند. در صورتی که این سنگ نگاره ها بخشی از تاریخ و هنرایران زمین را در خود جای داده اند . قوشی که بر روی دیواره سنگی دره ها و دیواره کوه ها کنده کاری(Petrographers) شده اند، عبارتند از: نقوش بزکوهی حدود نود درصد و ده در صد مابقی نقوش شامل انسان درحالات مختلف( شکار ، جنگ، سوارکاری ، رقص آیینی یا جادویی و… ملبس و غیر ملبس)، شتر یک کوهان و دو کوهان ،حیوانات عجیب، پلنگ ،شیر، گرگ ، روباه ، گراز، پرندگان چهار پا و دوپا، قوچ کوهی، گوزن (مارال ، زرد و شوکا) ، اسب با سوار و بدون سوار، مار،لاک پشت، اشکال هندسی،گیاهان، حروف رمزی ، نمادهای گوناگون ، حیواناتی که نسل آنها منقرض شده و پیچ های متوالی ، متناوب و متحد المرکز که شبیه آنها در بیست و سه کشور جهان وجود دارد و چند کتیبه عربی متعلق به نیمه اول قرن هشتم .نقوش این محوطه ها نشان می دهد که در اعصار باستان مردم زیادی دراین سرزمین زندگی می کرده اند .

تصویر آینده : هلال شامگاهی