طلوع شباهنگ

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

ستاره‌ی شباهنگ، نورانی ترین ستاره پس از خورشید در آسمان، این روزها در حال طلوع است. ستاره‌ای که تیشتر نیز به آن می‌گفتند. در بحث تاریخی این ستاره‌ دارای پیشینه‌ی بسیاری در فرهنگ پارسی و حتی جهان دارد. در زمان ظهور آن جشن‌هایی برپا می کردند و ورود تیشتر را پاس می داشتند. اما در بخش علمی و رصدی، این ستاره در رده‌ی طیفی A1 قرار دارد و دمای سطحی آن ۹۸۰۰ درجه است. این ستاره دارای همدمی به نام شباهنگ B است که در سال ۱۸۶۲ توسط یام بسل کشف شد. همدم این ستاره در حال دور شدن از شباهنگ است و حتی توسط تلسکوپ ۶ اینچی نیز تفکیک می شود.

تصویر آینده : بارش ستاره‌ها بر خانه‌های قدیمی