همه با هم در کنار آرامگاه کورش بزرگ

تصویر و حق کپی : حسین نوشیر

در منطقه‌ی جنوبی رشته کوه زاگرس و در نزدیکی شهر سعادت شهر، سازه‌ای سنگی جای دارد که نیایشگاه بسیاری از ایرانیان است. مکانی که پادشاه ایران زمین و مرد عدالت خواهی به نام کورش بزرگ ( Cyrus the Great ) ( تصویر کورش ) در آن آرمیده است. در مورد این پادشاه ایران زمین هر سخنی از نیکی بگوییم کم گفته‌ایم. نخستین پادشاهی را بر اساس چند ملیتی را بنا نهاد، انسانی به نام برده در زمان او وجود نداشت، جنگ داخلی در زمان او نبود. در یکی از شبهای آخرین روزهای تابستان ۱۳۸۸ این آرامگاه مقدس شاهد رقابت بیش از ۱۵۰ نفر از رصدگران آسمان شب بود. رقابتی که نام آن صوفی است و در آن بسیاری از رصدگران به دیدن اجرام اعماق آسمان می پردازند.

تصویر آینده : رقص ستاره‌ها بر بام کاروانسرای قصر بهرام