رقص ستاره‌ها بر بام کاروانسرای قصر بهرام

تصویر و حق کپی : مهدی عسکری

قصر بهرام کاروانسرای مربع شکل متعلق به عهد صفویه است که از دیوارهای بلند با چهار برج نیم دایره تشکیل شده است. این کاروانسرا به دستور شاه عباس صفوی و بر سر سه راهی اصفهان، خراسان و مازندران بنا نهاده شده است. قصر بهرام از سنگ ساخته شده و دارای ۴ ایوان و ۲۴ حجره است. شترخوانها یا اصطبلهای این کاروانسرا به گونه ای تعبیه شده اند که کاملا در پشت اتاقها قرار می گیرند. آب مصرفی این کاروانسرا از چشمه سیاه در ۵/۷ کیلومتری قصر، توسط آبراهه سفید رنگی که از سنگ تراشیده شده، منتقل می شده است. این کاروانسرا به دلیل دوری از شهر و جای داشتن در حاشیه کناری کویر مرکزی ایران، مکان مناسبی برای رصدگران آسمان است. در این مکان بیش از ۷ دوره رقابت ماراتن مسیه نیز برگزار شد.

تصویر آینده : خرچنگ آسمانی