خرچنگ آسمانی

تصویر و حق کپی : اسدالله قمری نژاد ( StarryPix )

سحابی خرچنگ با M1 یکی از اجرام اعماق آسمان بسیار دیدنی در آسمان شب است. این سحابی بازمانده ابرنواختری است که در سال ۱۵۰۴ در آسمان دیده شده. بازمانده این انفجار ستاره‌ای است که هر ۰.۰۳ ثانیه یک دور به گرد خود می چرخد.
تصویر آینده : ماه قرمز