طلوع ماه کامل

تصویر و حق کپی : مهدی دانشپایه

تصویری از طلوع ماه کامل که در پیش روی آن پرده‌ای نقش بستده را برای امروز انتخاب کرده ایم. ماه کامل از جهات بسیاری قابل بررسی است. اول اینکه در این شب نور ماه به مقداری زیاد است که گویی چراغی در شب بر پرده‌ی آسمان شب نقش بسته است. اما آیا این صحیح است که در این شب انسان‌ها خلق و خوی دیگری پیدا می کنند؟ دانشمندان استرالیایی ادعا کرده اند بعضی از انسان‌ها در زمانی که قرص ماه به صورت کامل است از خود خشونت بیش‌تری نشان می‌دهند. این تحقیق که در بیمارستان Calvary Mater Newcastle واقع در شمال سیدنی انجام شده است نشان می‌دهد در مدت یک سال نزدیک به ۹۱ بیمار به دلیل بروز خشونت و اختلالات روحی به بخش اورژانس این بیمارستان مراجعه کردند که نزدیک به ۲۵ درصد از این مراجعات در زمانی که ماه کامل است اتفاق افتاده است. در حقیقت این تحقیقات نشان می‌دهد تعداد افرادی که در شب‌هایی که قرص ماه کامل است دست به خشونت می‌زنند دوبرابر زمان‌های دیگر در طول یک ماه است. اما آیا این موضوع واقعی است؟ تحقیق آن را بر عهده علاقه‌مندان می گذاریم!!

تصویر آینده : گپری برای شهاب‌ها