کهکشان‌های خرس بزرگ

تصویر و حق کپی : عطا مقتدری

کهکشان‌های M81 و M82 دو جرم اعماق آسمان در صورت فلکی خرس بزرگ هستند که دیدن آنها توسط ابزار رصدی متوسط و حتی کوچک هم امکان پذیر است. کهکشان M82 به Ursa Major A نیز معروف است و در این تصویر در سمت چپ جای دارد. این کهکشان از قدر ۸.۶ و گستردگی تقریبی ۱۱ دقیقه قوسی برخورداد است و جزو کهکشان‌های فعال محسوب می شود. کهکشان بعدی M81 است که به Bode’s Nebula معروف است و از قدر ۷ یکی از کهشکان‌های مهم برای کشف ابرنواخترها است. تصویر امروز نمایی نزدیک و تلسکوپی از این کهکشان است.

تصویر آینده : طبیعت البرز