طبیعت البرز

تصویر و حق کپی : اشین زاکاریان ( TWAN )

رشته کوه البرز طبیعتی بسیار دیدنی دارد. این رشته کوه از سوی غرب از تالشان جمهوری آذربایجان آغاز می‌شود و در سوی شرق تا درون ترکمنستان و افغانستان ادامه می‌یابد. بخش بزرگی از البرز در راستای کناره جنوبی دریای مازندران کشیده شده‌است. در این بخش ، جبهه شمالی البرز سرسبز و جبهه جنوبی آن خشک است. دلیل این تفاوت اینست که رشته کوه البرز همچون سدی طبیعی از گذر رطوبت برخاسته از دریای خزر به سوی جنوب جلوگیری می‌کند و بیشتر این رطوبت در جبهه شمالی البرز می‌بارد. بلندترین کوه البرز کوه دماوند (۵۶۷۱ متر) است که در نزدیکی تهران ولی در استان مازندران قرار دارد. تصویر امروز نمایی دیدنی از طبیعت این رشته کوه با پس زمینه قله دماوند است.

تصویر آینده : خوشه پروین در بین ابرها