همنشینان شامگاهی

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

زمانی که سیاره زهره در صبحگاه و یا شامگاه دیده می شود، فرصت مناسبی براب تهیه تصاویر زیبا را بوجود می آورد. تصویر امروز نمایی از سیاره زهره به همراه هلال پیر ماه ( قبل از مقارنه با خورشید ) است، که به همراه درخت آرامشی دلنشین برای هر بیننده‌ای پدید می آورد.

تصویر آینده : پل میربها