ایرانی سپید پوش

تصویر و حق کپی : سازمان فضایی ناسا

ایران کشور پهناوری است که در فصل زمستان دارای آب و هوای معتدل جنوبی، سرد و مرطوب شمالی و سرد و برفی غرب و شمال غربی است. ایران توسط دو رشته کوه البرز و زاگرس که دارای میانگین ارتفاع ۴۷۳ متر از سطح دریا است محصور شده است. در طی دو هفته گذشته دو توده ابر بسیار پر بارش از شمال غرب و جنوب غرب ایران وارد شدند که برف بسیار خوبی در مناطق کوهستانی زاگرس و البرز به زمین نشاندند. تصویر امروز نمایی از دو رشته کوه االبرز و زاگرس است که توسط برف سنگین چند روز پیش سپید پوش شده‌اند.
تصویر آینده : پیر با صفا در زیر آسمان پرستاره