اختتامیه کارگاه عکاسی توآن

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

تصویر آینده : طلوع خرس بزرگ در میانکاله