برج خروس

تصویر و حق کپی : فرزین صالحی

برجی قدیمی به نام سنگیج در اطراف شهر نایین ( استان اصفهان ) میزبان عکاسان آسمان شب شد. این برج مربوطه به دوره صفوی است و قسمت زیادی از آن تخریب شده است. در بالای برج خوشه پروین، خوشه قلائص ( گاو )، جبار، برساووش، ستاره عیوق و راه شیری به چشم می خورد. ابرهای در حال حرکت نیز نمای زیبایی به این تصویر داده اند که چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند. این تصویر به گونه‌ای تهیه شده که گویی برج به شکل خروس درآمده است و به همین دلیل نام خروس را بر روی تصویر گذارده ایم!
تصویر آینده : سایه زمین