ماه و مشتری

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

سیاره مشتری و هلال ماه در کنار یکدیگر منظره‌ای دیدنی را پدید خواهند آورد. چند روز پیش این رویداد از کمی پس از غروب خورشید در بالای افق غربی دیده شد که نظر بسیاری از علاقه مندان به آسمان شب را به خود جلب کرد. اما دیدن این دو جسم آسمانی که در منظومه خورشیدی جای دارند، از درون تلسکوپ لذت دیگری دارد. عوارض سطحی ماه، دریاها، گودالها و با دقتی بیشتر، پیشروی خط روشن ( نور تابیده بر سطح ماه از خورشید ) از جمله موارد دیدنی هستند. سیاره مشتری با دو کمربند و لکه‌ی نارنجی ( چشم مشتری ) رنگ خود به همراه چهار قمر گالیله‌ای بهترین سوژه برای رصدهای تلسکوپی است.

تصویر آینده : لکه‌ای بر خورشید سرخ