نگینی درخشان در راه شیری

تصویر و حق کپی : مجید قهرودی

تصویری از سیاره زهره نگین درخشان آسمان در بین کهکشان راه شیری، که کمی قبل از طلوع خورشید تهیه شده. همانظور که می دانید سیاره زهره به سیاره شامگاهی و یا صبحگاهی هم معروف است. این سیاره این روزها کمی قبل از طلوع خورشید در بالای افق شرقی دیده می شود. نگین درخشان آسمان همیشه رویدادهای جالب و دیدنی را برای ما پدید می آورد، در برخی مواقع آن به دلیل قرار گیری در پشت ابراهای سیروسی نور آن پخش می شود و برخی به یاد یوفوها و بشقاب پرنده می افتد و در برخی مواقع با عبور این سیاره از جلوی خورشید ستاره‌شناسان به رصد آن می پردازند. سیاره زهره در روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ از پیش روی خورشید میگذرد و آخرین فرصت دیدن آن را تا ۱۲۰ سال بعد به ما خواهد داد ( وب سایت گذر سیاره زهره ). زیبایی های این سیاره در بین ستارگاه آسمان را دستکم نگیرید و صبحگاه به دیدن آن بروید.

تصویر آینده : بازهم خاک ایران را فرا گرفت