رصدگران سخت کوش

تصویر و حق کپی : مریم دهقان

رصد آسمان شب لذت بسیار زیادی دارد که با تلاش برای یافتن اجرام آسمانی همراه است. به طور مثال یافتن یک سیارک در میان انبوهی از ستاره‌های کهکشان راه شیری حتی توسط نقشه به دقت، مهارت و زیرکی نیاز دارد. اجرام کم نور اعماق آسمان نیز به همین گونه هستند. برخی از اجرام کم نور آسمان مانند کهکشان‌ها و سحابی های سیاره نمای کوچک از درخشندگی سطحی پایینی برخوردارند و برای دیدن آنها تلاش بسیاری نیاز است. یکی از روشهای رسیدن به اجرام آسمانی کم نور، استفاده از شیوه پرش بین ستاره ها و مثلث بندی است. چشم انسان سه خط تشکیل دهنده مثلث را به آسانی می تواند مقایسه و درست کند و این بهترین راه برای یافتن اجرام کم نور است.
تصویر امروز تلاشی برای رصد آسمان شب در آخرین لحظه‌های قبل از روشن شدن آسمان در نخستین رصدگاه ملی ایران واقع در شهر سه قلعه ( بیرجند) است.

تصویر آینده : سحابی سر اسکیمو