سحابی سر اسکیمو

تصویر و حق کپی : طاها قوچکانلو

سحابی NGC 2392 در حدود ۲۲۲ سال پیش توسط ویلیام هرشل کشف شده که به دلیل شباهت به کلاه اسکیموها به سحابی اسکیمو شهرت پیدا کرده است. از دید زمین این سحابی با نام رسمی NGC 2392 مشابه سر یک انسان است که کلاهی مشابه کلاه اسکیموها را به سر دارد و به همین دلیل به سحابی اسکیمو شهرت یافته است. سحابی اسکیمو یک سحابی سیاره ای است و گازهایی که در بالای آن مشاهده می شود در لایه خارجی ستاره ای خورشید مانند و در حدود ۱۰ هزار سال پیش شکل گرفته است.

تصویر آینده : شهابی نورانی در بالای شهر