سحابی هلال

تصویر و حق کپی : مسعود صفری

آیا به غیر از هلال ماه و سیارات، هلال دیگری می شناسید؟ تصویر امروز یک هلال از جنس گاز را نشان می دهد. سحابی هلال یا NGC 6888 با وسعتی حدود ۲۵ سال نوری صحنه ای از واپاشی یک ستاره ی پر جرم است که بیش از ۲۰ برابر خورشید جرم دارد. البته این سحابی حاصل پرتاب شدن لایه های بیرونی ستاره ی خشمگین درون آن به فضای میان ستاره ای است. برخلاف تصور این نوع از سحابی ها به مرور زمان به وجود می آیند و علت ایجاد آن ها انفجار ابرنواختری نیست. البته ممکن است ستاره ی سازنده ی آن در پایان دوران زندگی خود یک ابرنواختر زیبا هم ایجاد کند. ستاره ی مرکزی اینگونه از سحابی ها جرم زیادی مانند کل جرم خورشید ما را تنها به مدت ۱۰ هزار سال در فضا پخش می کنند. رنگ قرمز در این سحابی به علت وجود عنصر هیدروژن در آن است. سحابی هلال با فاصله ی ۵۰۰۰ سال نوری از ما، در صورت فلکی دجاجه (قو) قرار دارد.
نویسنده متن : مهدی زمانی

تصویر آینده : نوری در آسمان