ستاره شناسی برای همه

تصویر و حق کپی : آریانا آهنگری

آسمان شب مال من است، سخنی از سهراب سپهری که آویزه گوش همه ستاره شناسان ایرانی شده است. اما آسمان شب مال همه، برای همه و راهی برای نزدیکتر شدن ستاره شناسان به یکدیگر است. راهی برای رسیدن به آرامشی درونی به دور از هر گونه مسائل غیر واقعی و بحث‌های بی دلیل که امروزه رواج بسیاری یافته است. در تمامی جامعه‌های علمی و حتی غیر علمی امروزی باند بازی مهمترین موضوع شمرده می شود که ریشه‌ی آن ناشی از اختلافات کوچک و بسیار ناچیز است. در جامعه ستاره شناسی این موضوع هنوز نمود بارزی پیدا نکرده و بهترین راه برای رسیدن به هدف اصلی ـ ترویج و کار علمی ـ استقاده از تمامی فرصت های مناسب برای ارتباط بین گروه‌های ستاره شناسی است. جناب آقای دالکی از بزرگان ستاره شناسی ایران در یکی از محافل گفت ” همه‌ی انجمن‎‌های ستاره شناسی ایران مانند جزیره‌هایی هستند که به یکدیگر مرتبطند”. به این معنی که هر شهر، گروه و انجمنی فعالیت خود را در منطقه‌ی تحت پوشش خود مدیریت کند. به امید داشتن جامعه بسیاری خوب و مفید برای ستاره‌شناسان ایرانی… تصویر امروز نمایی ۳۶۰ درجه ( پانوراما ) از گردهمایی رصدگران در رقابت مسیه جنوب ایران است.

تصویر آینده : ماه بر فراز مسجد امام