جمعی از ستاره شناسان

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

تصویر امروز ستاره شناسی ایران، جمعی از ستاره شناسان ایرانی را در رقابت مسیه دهم به تصویر کشیده است. رقابت مسیه دهم ایران در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه به میزبانی شهر سرایان و سه قلعه در کویر این منطقه برگزار شد. منطقه سه قلعه به لحاظ نداشتند آلودگی نوری چندان زیاد و تاریکی آسمان بسیار خود دارای یکی از سایتهای تخصصی رصدی ایران ( رصدگاه ) است که در طی سال میزبان بسیاری از گروه‌های ستاره شناسی منطقه است.

تصویر آینده : خاکی در آسمان ایران