روز ستاره شناسی

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

مهمترین روز برای تمامی علاقه مندان به ترویج دانش ستاره شناسی، روز جهانی ستاره شناسی است که همه ساله از سوی اتحادیه بین المللی ستاره شناسی ( IAU ) اعلام می گردد. در این روز انجمنها و گروه های ستاره شناسی دانش‌های مرتبط و دیدن آسمان شب را به میان عموم مردم خواهند برد و سعی در آشنایی بیشتر آنها با محیط اطرافشان را سرلوحه کار خود قرار می دهند. امروز در ایران روز جهانی ستاره شناسی است و در شهرهای مختلف برنامه‌های متنوعی برگزار خواهد شد که در وب سایت آسمان شب ایران می توانید برخی از آنها را مشاهده کنید.

تصویر آینده : آسمانی عجیب