قلب عقرب در میان گازها

تصویر و حق کپی : بابک پرهیزکاری

ستاره قبل العقرب ( Antares ) یکی از ستاره‌های نورانی آسمان شب است. این ستاره در قلب صورت فلکی عقرب جای دارد و به دلیل غول سرخ بودن دارای به رنگ سرخ دیده می شود. اما عکاسی از اطراف این ستاره‌ موارد بسیار جالبی را برای ما به نمایش می گذارد. خوشه‌های کروی، سحابی‌های رنگارنگ و از همه دیدنی تر، سحابی زیبای IC4606 که به وضوح دیده می شود. در بین ستاره‌ی قلب عقرب و سیگما خوشه‌ای کروی به نام M4 دیده می شود که توسط ابزار رصدی کوچک نیز می توان ان را رصد کرد. در اطراف این ستاره‌ها مقدار بسیار زیادی گاز و گرد و غبار وجود دارد که برای دیدن آنها به عکاسی نیاز است. در پایین تصویر نیز که نزدیک مرکز راه شیری است، عبار بین ستاره‌ای و ستاره‌های بیشماری را می توانید ببینید که نشان از عظمت و بزرگی کهکشان ما دارد.

تصویر آینده : انجمن ستاره شناسی مهبانگ