انجمن ستاره شناسی مهبانگ

تصویر و حق کپی : انجمن ستاره شناسی مهبانگ

جمعیت ستاره‌شناسان مهبانگ ( ستاره‌شناسان هماهنگ برای ارتقاء ستاره‌شناسی گروهی ) ، سازمانی مردم نهاد ( سمن یا NGO ) است که از سال ۱۳۸۴ کار خود را در شهر زاهدان و استان سیستان و بلوچستان آغاز کرد. اعضای جمعیت ستاره‌شناسان مهبانگ ؛ علاقه مندان به آسمان زیبای شب هستند که فعالیتهای گسترده‌ای را در شهر زاهدان برای عموم مردم برگزار می کنند. برگزاری روز و هفته جهانی ستاره شناسی، هفته جهانی فضا، شب یوری، برنامه های عمومی رصدی، سمیناهای مختلف و … از حمله برنامه‌های این گروه است. یکی از فعالیتهای مهم جمعیت ستاره‌شناسان مهبانگ برگزاری دومین رقابت صوفی در سال ۱۳۸۸ بود. برنامه‌ای بسیار جذاب و دیدنی که با مشقت بسیار و مدیریت سرکار خانم سحر سرگلزایی و فاطمه شیخ و دیگر دوستان در انجمن به انجام رسید و خاطره‌ای بسیار خوب را در ذهن همه‌ی شرکت کنندگان برجای گذاشت. به امید پیشرفت این گروه در زمینه ستاره شناسی در ایران…

تصویر آینده : رویای سبز