کهکشانی بسیار فعال

تصویر و حق کپی : مسعود صفری

کهکشان NGC5128 یا قنطورس آ ( Centaurus A ) یکی از کهکشانهای بسیار فعال از نظر رادیویی در اعماق آسمان است. این کهکشان به دسته‌ی کهکشان M83 ( در صورت فلکی مار آبی – Hydra ) تعلق دارد و به دلیل انرژی های بسیار قوی رادیویی که ساطع می کند بسیار مورد توجه است. شکل بسیار عجیب این کهکشان دلیل بر این شده که آن را بین دسته کهکشان های بیضوی و مارپیجی قرار دهند. کمی به کهکشان توجه کنید، می بینید که غبارهای بین ستاره‌ای به صورت دیسکی اطارف آن را فرا گرفته اند و بگونه‌ای که خیال می کنیم که کهکشان به دو نیم تبدیل شده. کشف این کهکشان بر می گردد به قرن ۱۸ میلادی که در روز ۴ آکوست ۱۸۲۶ و توسط James Dunlop صورت گرفت. در سال ۱۸۳۴ نیز ویلیام هرشل آن را دوباره دید و در فهرست خود شماره h3501 را بر روی آن نهاد.

تصویر آینده : عظمت راه شیری